Restauratie

Het restaureren van meubelen is mijn specialisatie. Vanuit het meubelmaken is de liefde voor ook het behouden en restaureren van meubelen ontstaan. Op de opleiding op het Hout en meubileringscollege te Amsterdam heb ik de basiskennis en vaktechniek tot mij genomen. Daarnaast heeft drie keer stage lopen bij eenzelfde meubel-en restauratiebedrijf een heleboel ervaring opgeleverd. Dit heeft gezorgd voor de drang om het zelf te kunnen realiseren. Het restaureren van een meubel geeft mij voldoening wanneer de klant aangeeft dat het weer is zoals het was of moest zijn! Dit is een streven bij elk werk wat ik aflever.

Hoe ga ik te werk?

Wanneer een meubel aan restauratie toe is kom ik eerst langs om dit zelf te observeren. Aan de hand van de observatie en wensen van u op dat moment stel ik een lijst op van werkzaamheden die er aan moeten gebeuren, waaruit de offerte ontstaat. Na een akkoord zal ik het meubel ophalen en beginnen aan de restauratie. Als er onvoorziene werkzaamheden duidelijk worden tijdens de restauratie zult u op de hoogte gesteld worden en overleggen we of we er iets aan gaan of moeten doen.